top of page
Search
  • himmi78

Fjölskyldan í fyrirrúmi

Fjölskyldan í fyrirrúmi


Hafnarfjörður er einstaklega vel í sveit settur frá náttúrunnar hendi. Í bænum hefur byggst upp gjöfult og gott samfélag og sem betur fer eru vissulega fjölmargir möguleikar á því að gera gott mannlíf enn betra. Á næsta kjörtímabili vil ég sjá Sjálfstæðisflokkinn enn við stjórnvölinn í Hafnarfirði með sterkan og samstilltan meirihluta. Grunngildi flokksins hafa ávallt höfðað mjög til mín og á þeim grunni hef ég áhuga á að taka þátt í að byggja upp okkar ágæta bæjarsamfélag og skapa betri Hafnarfjörð fyrir okkur öll.


Mikilvægt er að leggja hagsmuni fjölskyldunnar ávallt til grundvallar, þegar ákvarðanir eru teknar um uppbygingu bæjarsamfélagsins. Ákvarðanir bæjarstjórnar þurfa á öllum sviðum að grundvallast á því, að fjölskyldunni sé gert kleift að dafna og þroskast við bestu skilyrði, hvort sem er andlega, líkamlega eða félagslega. Æskilegt væri að Hafnarfjarðarbær stæði fyrir og skipulegði með reglubundum hætti fræðslunámskeið, sem efldi skilning á eðli og hlutverki fjölskyldunnar á mismunandi æviskeiðum. Bjóða þarf upp á fjölskylduráðgjöf í samvinnu við Heilsugæslu Hafnarfjarðar og vinna ber áfram að eflingu heimilishjálpar og heimahjúkrunar í samvinnu við Heilsugæslu Hafnarfjarðar með það að markmiði að auðvelda fólki að dvelja á eigin heimili.


Grunnþáttur í góðu bæjarfélagi er öflugt og skilvirkt skólastarf - á öllum skólastigum. Mikilvægt er að halda áfram að forgangsraða í þágu menntunar til þess að tryggja að Hafnarfjörður sé ávallt í fremstu röð. Í boði þarf að vera heildstæð þjónusta við börn frá eins árs aldri. Leggja þarf áherslu á aðlaðandi vinnuumhverfi fyrir nemendur og starfsmenn skóla og leggja ber áherslu á að laða enn sem fyrr metnaðarfullt fagfólk til starfa á öllum skólastigum. Við þurfum að vinna markvisst að þróun skólastarfs og stuðla að aukinni endur- og símenntun kennara. Efla þarf sérfræðiþjónustu skólanna og bjóða þarf enn frekar upp á skipulögð úrræði fyrir unglinga, sem flosna upp frá námi. Þannig skapast fullnægjandi skilyrði og öryggi fyrir vellíðan barna og foreldra til þess að sinna námi og vinnu til hagsbóta fyrir fjölskylduna og samfélagið allt.

Setjum hagsmuni fjölskyldunnar í öndvegi.


Hilmar Ingimundarson – www.hilmari.is

Býður sig fram í 4. sæti á framboðslista Sjálfstæðisflokksins

fyrir sveitarstjórnarkosningar í Hafnarfirði 2022


Birtist í Fjarðarfréttum 3. tbl. 20.árg, útgefið þriðjudaginn 1. mars 2022 - https://www.fjardarfrettir.is/wp-content/uploads/pdf/FF-2022-03-vef.pdf


Einnig má nálgast blaðið á ISSUU ( https://issuu.com/fjardarfrettir/docs/ff-2022-03 )


Fréttin á heimasíðu Fjarðarfrétta - https://www.fjardarfrettir.is/umraeda/fjolskyldan-i-fyrirrumi-3
41 views0 comments

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page